Odstoupení od smlouvy

Lucie Zlatníková – Truck věciz Pl (www.raubiri.cz), Hradecká 2652, Česká Lípa 47006

IČ: 86689029, DIČ: CZ8360093434

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

   Jméno a adresa spotřebitele :

 

    Společnost :

   Jméno a příjmení :

   Ulice a číslo popisné:

   PSČ, Město :

   Mobil:

   E-mail:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :

 

Datum nákupu :

 

Číslo faktury :

 

 Jsem si vědom/a, že vrácení peněz bude provedno výhradně na můj účet číslo:          

( v ojedinělých případech a po předchozí domluvě může být částka zaslána na adresu spotřebitele)

 

ZBOŽÍ ZASLANÉ ZPĚT NA DOBÍRKU NEBUDE OBCHODNÍKEM PŘEVZATO!!!!

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem zboží před jeho vrácením nepoužíval, uvedl do původního stavu a předávám jej očištěné, nepoškozené, v původním obalu, složené stejně jako od dodavatele a s kompletním příslušenstvím. V opačném případě jsem si vědom, že náklady na uvedení zboží do původního stavu mohou být následně odečteny z celkové dobropisované částky.

 

 

 

 

 

Datum :                                                                                                       Podpis spotřebitele

                                                                                                          

 

 

                                                                                  …………………………………………...