Reklamace

Reklamační protokol

 Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

 

Poznámky:

 

 

Reklamované zboží:

 

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

 

Číslo faktury:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

*) Popiště nám co nejpodrobněji závadu – kdy, za jakých okolností a jakým způsobem se závada u zařízení projevuje. Pomůžete nám tím lépe a rychleji vyřešit Vaší reklamaci.

Žádost o vyřešení reklamace způsobem (zatrhněte požadovanou variantu):

        Oprava, popř. výměna za nové zboží

        Vrácení peněz

 

 Jsem si vědom/a, že vrácení peněz bude provedno výhradně na můj účet číslo:       

 

 

Podmínky pro přijetí zboží do reklamačního řízení:

 

1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, případně dodací list vystavený při prodeji uvedeného zboží.

2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní, očištěné a zákazník zajistí jeho dostatečné zabalení pro účely přepravy do obalu, který jej bude dostatečně chránit při přepravě. Zákazník se zavazuje poslat dodavateli zboží ve stejném formátu a stejně složené jako bylo doručeno dodavatelem. Bude-li zboží (kůže) zmačkána = poničená přepravou, vyhrazuje si dodavatel nárok na kompenzaci či nepřijetí reklamace.

3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci.

4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí zboží do reklamace. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, nebo požádá o výměnu zboží (které momentálně není skladem), vyhrazuje si dodavatel právo tuto dobu prodloužit s plným vědomím zákazníka.

5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

6. Reklamující si je vědom, že vrácení peněz bude provedno výhradně na jeho účet, v ojedinělých případech a po předchozí domluvě může být částka zaslána na adresu spotřebitele

 

ZBOŽÍ ZASLANÉ ZPĚT NA DOBÍRKU NEBUDE OBCHODNÍKEM PŘEVZATO!!!!

 

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________                             Podpis kupujícího: _______________________________________